Πολιτική Απορρήτου

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με την εγγραφή σας στο συνέδριο οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του έργου participatory LAB και δεν θα διαρρεύσουν σε τρίτους.

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, ενημερώστε μας άμεσα στο labparticipatory@gmail.com και εμείς θα τις διαγράψουμε.

Το έργο "participatory LAB» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο   πλαίσιο της δράσης  «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & και καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικές δράσεις 2019».