top of page

Ανοιχτή συνάντηση πολιτών στις Βρυξέλλες στο ULB,

7 και 8 Νοεμβρίου για το έργο με τίτλο Fairville (Facing Inequalities and Democratic Challenges through Co-production in Cities)

Αγαπητοί φίλοι του δικτύου Fairville, πολίτες, σύλλογοι, ακτιβιστές, επαγγελματίες και τοπικές αρχές,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επερχόμενη Ανοιχτή Συνάντηση Πολιτών, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το EGEB, το ULB και το CNRS, στο πλαίσιο του έργου Fairville. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2023 στη Σχολή Αρχιτεκτονικής La Cambre Horta (ULB). Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει πολίτες, ερευνητές και επαγγελματίες για να συζητήσουν τα κρίσιμα ζητήματα που εγείρει το έργο Fairville.

 

Στη σημερινή Ευρώπη, όπως και στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η ζωή των κατοίκων των πόλεων επηρεάζεται από σημαντικές ανισότητες και έντονο δημοκρατικό κενό.

Η Ανοικτή Συνάντηση Πολιτών σκοπεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ όπου οι κάτοικοι και οι χρήστες, οι οποίοι είτε επηρεάζονται είτε ανησυχούν, μπορούν να εμπλακούν σε έναν διάλογο μεταξύ τους και με τους εμπλεκόμενους ερευνητές και επαγγελματίες. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε επείγουσες αστικές προκλήσεις, όπως η υποβάθμιση των κατοικιών, η αστική αναζωογόνηση, οι κλιματικοί κίνδυνοι, όπως π.χ. οι πλημμύρες, η διαχείριση των αποβλήτων και άλλα.

 

Τα βασικά ερωτήματα που σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε περιλαμβάνουν: Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας στην προτείνοντας καινοτόμες λύσεις; Πώς διασφαλίζουμε ότι οι φωνές μας ακούγονται από τις αρχές; Τελικά, αν οι ανησυχίες μας αναγνωριστούν, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσής μας; Πολίτες από διάφορες χώρες θα συνεισφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας δράσης στο πλαίσιο των εργαστηρίων Fairville. Θα προτείνουν παραμέτρους για τη δίκαιη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών του Fairville και, ευρύτερα, των δημόσιων πολιτικών και στρατηγικών.

Το θέμα της πρώτης ημέρας είναι "Εξερευνώντας τις ανισότητες μαζί",

και έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1. Να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες πλήττονται από τις ανισότητες, εντοπίζοντας συγκεκριμένες διακρίσεις και  δημοκρατικές προκλήσεις που είναι συνυφασμένες με την έρευνα δράσης των εργαστηρίων Fairville.

 

2. Να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, σε συνεργασία με τους ερευνητές, μπορούν να ορίσουν στόχους για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων μέσω της συμπαραγωγής στο πλαίσιο των τριών θεμάτων του Fairville.

 

3. Να ξεκινήσει η συζήτηση μέσω τριών συνεδριάσεων ολομέλειας, όπου συγκεκριμένες κύριες ομάδες εργασίας (με συμμετοχή πολιτών και τοπικών αρχών, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό) που σχετίζονται με τα θέματα του Fairville (στέγαση, κίνδυνοι και περιβάλλον, δημοκρατία) θα ξεκινήσουν και θα κατευθύνουν τις συζητήσεις με βάση εμπειρικές περιπτώσεις και ξεχωριστά ζητήματα ή ανισότητες από τις περιοχές τους.

 

Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στο να προσδιοριστούν οι προσδοκίες για τη συμπαραγωγή μέσω διαφόρων ομάδων εστίασης με στόχο:

 

1. Να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους οι πολίτες (και οι τοπικές αρχές) ερμηνεύουν την επιτυχία, τα κέρδη και τη δέσμευση στη διαδικασία της συμπαραγωγής.

 

2. Να διερευνηθούν οι παράγοντες που διακρίνουν την επιτυχία και την αποτυχία της συμπαραγωγής, κατά την άποψη των πολιτών και/ή των τοπικών αρχών.

 

3. Να διερευνηθούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων που σχετίζονται με τη δέσμευση με συγκεκριμένους φορείς (π.χ. θεσμούς). Τέτοιες διερευνήσεις, που αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας από κοινού μάθησης, θα βοηθήσουν στον συλλογικό καθορισμό μεθόδων και κριτηρίων για τη συν-αξιολόγηση (WP4).

 

Σας περιμένουμε με ανυπομονησία για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε εποικοδομητικές συνεργασίες που θα ανοίξουν το δρόμο για μια δίκαιη αστική ανάπτυξη και διακυβέρνηση.

Screenshot 2024-04-08 at 6.00.13 PM.png
bottom of page